Verjamemo v 

priložnosti za vse ljudi.

ZAVOD SKUPAJ

Zavod Skupaj je bil ustanovljen z namenom trajnega usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Namen in cilj zavoda je usposabljati in zaposlovati pretežno invalide ter povečati usposobljenost in socialno vključenost drugih težje zaposljivih oseb za življenje in zaposlitev, zlasti na območju Ljutomera s širšo okolico.

​

Namen zavoda je tudi, da s svojim delovanjem prispeva k uresničevanju ciljev, ki jih določa Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

​

Zavod si prizadeva zagotoviti enake možnosti invalidov, njihovo zaposlovanje po svojih najboljših močeh in ohranitev njihove zaposlitve.

​

Zavod je neprofiten in deluje v korist širše skupnosti.

ZAPOSLITVENI CENTER

Zaposlitveni center zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30% do 70% pričakovanih delovnih rezultatov in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih. Tem osebam omogočamo delovno in socialno vključenost v vsakdanje življenje in ohranjanje dostojanstva.

​

Vsi zaposleni so strokovno vodeni s strani strokovnih delavcev in sodelavcev – mentorjev.

​

V zaposlitvenem centru opravljamo naslednja dela:

  • urejanje in vzdrževanje zelenih površin,
  • vrtnarska dela,
  • urejanje okolja,
  • lažja vzdrževalna dela na zunanjih površinah,
  • vzdrževalna dela v zimskem času,
  • čiščenje in vzdrževanje v notranjih objektih,
  • opravljanje enostavnih kooperantskih del,
  • dodelava izdelkov in polizdelkov iz različnih materialov,
  • priložnostna sodelovanja.Vsa dela so usmerjena na aktivnosti, ki so prijazna do ljudi in omogočajo veliko delovanja na prostem.

PARTNERJI PROJEKTA.

Nosilec projekta Zaposlitveni center Ljutomer je Društvo varnega zavetja Pomurja. Izvajalec dejavnosti je Zavod SKUPAJ Ljutomer.

​

Partner pri projektu je Kreativna zadruga za izobraževanje, usposabljanje in kreiranje novih delovnih mest.

​

Projekt je pridobil delno sofinanciranje Evropske unije - Evropskega sklada za regionalni razvoj in Lokalne akcijske skupine Prlekija.

Naložno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - eu-skladi.si.

© 2018 ZAVOD SKUPAJ LJUTOMER